Uimakoulu Polskis

Tietosuojaseloste

1.0 Yleistä
Uimakoulu Polskis/Tmi Elina Varis arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. 

2.0 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Uimakoulu Polskis /Tmi Elina Varis
Y-tunnus 2111442-9
Vanamokuja 6, 90450 Kempele

3.0 Mitä tietoja kerätään
3.1 Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot (tai tämän valtuuttaman henkilön)
3.1.1 Tunnistamistiedot (nimi ja syntymäaika)
3.1.2 Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
3.1.3 Laskutustiedot
3.1.4 Tiedot lähiomaisesta hätätilannetta varten
3.1.5 Terveystiedot, jotka vaikuttavat toimitettavaan palveluun
3.2 Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot
3.2.1 Ostohistoria
3.2.2 Palautteet palvelusta
3.2.3 Toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite)

Pyydämme asiakkaalta erikseen luvan suoramarkkinointiin. Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Uimakoulu Polskikisen kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.
4.0 Mihin tietojani käytetään
4.1 Henkilötietoja käytetään
4.1.1 Laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottamiseen asiakkaillemme
4.1.2 Mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu
4.1.3 Turvallisten hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen asiakkaillemme
4.1.4 Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen
4.1.5 Uimakoulu Polskiksen palveluiden markkinointiin ja myyntiin
4.1.6 Uimakoulu Polskiksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
4.1.7 Laskutukseen
4.2 Tietoja käsitellään asiakkaan ja Uimakoulu Polskiksen väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.
5.0 Miten tietojani suojataan ja säilytetään
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Uimakoulu Polskis säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
6.0 Kuka tietojani käsittelee
Asiakastietoihin on pääsy vain Uimakoulu Polskiksen omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.
Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten liikuntatilojen varauksessa sekä osallistumistietojen keräämisessä, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7.0 Tietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Uimakoulu Polskiksen järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8.0 Asiakkaan oikeudet
8.1 Asiakkaalla on oikeus seuraaviin kohtiin
8.1.1 Saada jäljennös henkilötiedoista
8.1.2 Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
8.1.3 Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9.0 Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa
Pyydä tietosi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen elina@polskis.fi tai soittamalla numeroon: 0505644181

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
10.1 Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa
10.1.1 Laskutustiedot taloushallintoa varten
10.1.2 Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
10.1.3 Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Smartum, Visa, Mastercard)
10.1.4 Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
10.1.5 Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme
10.1.6 Liikuntapalvelun tai tapahtuman sijainnista riippuen liikuntatiloja tai tapahtumaa hallinnoivalle taholle pääsynhallintaa ja tilastointia varten
Uimakoulu Polskis huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11.0 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne sähköpostilla elina@polskis.fi tai puhelimitse 0505644181.